Využite aplikáciu pre organizáciu výjazdových skupín

S aplikáciou 1Box výjazd môžete vylepšiť komunikáciu medzi dispečerom a zásahovou jednotkou pri výjazde. Vaše zásahy budú rýchlejšie a kvalitnejšie.

Dispečer vo webovej aplikácii pošle zásahovej jednotke výzvu k zásahu a uvidí tu celý priebeh akcie. Zásahová jednotka v mobilnej aplikácii vidí všetky informácie dôležité pre zásah.

Celý systém je previazaný a plne ovládateľný cez software NET-G. Zároveň je možné súčasne využívať aj doterajší modul 1Box guard.

Poskytujte kvalitnejšie zásahy.

Hlavné výhody

Rýchlejšia komunikácia a lepšie zásahy

Obmedzenie telefonickej komunikácie

Prehľad o zásahu má dispečer aj výjazdová skupina

Automatické prepísanie informácií o zásahu priamo k objektu do NET-G

Mobilná aplikácia

Slúži pre zásahové jednotky v teréne. Uvidia tu výzvu k zásahu od dispečera. Aplikácia ich naviguje k cieľu a poskytuje im všetky dôležité informácie o objekte (fotky, popis, inštrukcie k zásahu). Ponúka funkcie, ktoré im môžu pomôcť pri zásahu.

Mobilná aplikácia zaznamenáva priebeh akcie (dojazd na objekt, ukončenie akcie).

K akcii môžu taktiež priradiť textové položky, foto a video dokumentujúce zásah.
Nová požiadavka na zásah
Nová požiadavka na zásah
Základná informácia k objektu
Základná informácia k objektu
Doplnkové informácie k objektu
Doplnkové informácie k objektu
Poloha objektu a zásahového vozidla
Poloha objektu a zásahového vozidla
Fotodokumentácia k objektu
Fotodokumentácia k objektu
Detailná fotodokumentácia
Detailná fotodokumentácia
Menu aplikácie
Menu aplikácie
Nová požiadavka na zásah
Prehľad o stave aplikácie 1Box výjazd
Prehľad o stave aplikácie 1Box výjazd
Definícia objektu – základné info
Definícia objektu – základné info
Definícia objektu – info pre výjazd
Definícia objektu – info pre výjazd
Definícia objektu – fotodokumentácia
Definícia objektu – fotodokumentácia
Zobrazenie polohy objektu
Zobrazenie polohy objektu
Definícia zásahového vozidla
Definícia zásahového vozidla
Nastavenie oprávnenia  pre užívateľov
Nastavenie oprávnenia pre užívateľov
Nastavenie synchronizácie so sw NET-G AppPCO
Nastavenie synchronizácie so sw NET-G AppPCO
Založenie novej požiadavky na zásah
Založenie novej požiadavky na zásah
Komunikácia so zásahovým vozidlom
Komunikácia so zásahovým vozidlom
Prehľad prebiehajúcich zásahov
Prehľad prebiehajúcich zásahov
Prehľad o stave aplikácie 1Box výjazd

Webová aplikácia

Slúži pre dispečerov a je dostupná na jedno kliknutie priamo z formulára stráženého objektu v NET-G. Dispečer tu má k dispozícii všetky informácie o objekte. Vidí polohu jednotlivých zásahových skupín a môže im do mobilnej aplikácie zaslať výzvu k zásahu. Vidí, či zásah prevzali, a môže sledovať ďalší priebeh akcie – dojazd na objekt, ukončenie výjazdu a ďalšie. Môže vkladať komentárekomunikovať so zásahovou skupinou.