Kontrolujte obchôdzky

Vďaka modulu 1Box patrol dokážete pult prepojiť s obchôdzkovým systémom Patrolcontrol.

Môžete kontrolovať správnosť vykonania obchôdzok alebo ďalších kontrolných činností (ochranka, kontrola areálu, upratovacie služby a ďalšie). Slúži k tomu elektronický snímač alebo mobilná aplikácia, pomocou ktorých pracovník načíta kontrolné body v areály.

Všetko sa zobrazuje vo webovom portály Patrolcontrol. V software NET-G dispečer vidí len kritické stavy obchôdzky (nedodržanie obchôdzky, tieseň, požiadavku spätného volania a ďalšie)

Kontrola obchôdzok

Viac informácií nájdete na

www.patrolcontrol.com