Monitorujte požiarne signalizácie

Pomocou PCO 1Box a komunikátorov REGGAE dokážete prenášať a spracovávať informácie z požiarnych signalizácií inštalovaných na objektoch.

Prijímať môžete požiarne alebo poruchové hlásenia. Identifikovať je možné  priamo konkrétny hlásič.

Monitorovanie EPS

Prezrite si, aké EPS ústredne podporujeme

Podporované EPS ustredne_06_2020_SK