Monitorujte technológie

Vďaka modulu 1Box devices môžete na PCO 1Box monitorovať i technologické zariadenia.

Stačí keď komunikujú formou SMS, emailov alebo SNMP protokolom. Môžu tak posielať informácie o stavoch, ktoré potrebujete sledovať (prekročenie strážených hodnôt, poruchy, poškodenia atď.)

Technológia 1Box dokáže preložiť obsah týchto správ a previesť  ich na poplachové alebo informačné správy do NET-G.

Ponúknite svojim zákazníkom nové služby.

Príklady monitorovaných zariadení

Hlavné výhody

Rozšírenie vami ponúkaných služieb

Príjem správ z veľkého množstva zariadení na trhu

Dekódovanie správ pomocou SNMP, SMS alebo emailového driveru