Monitorujte zabezpečovacie systémy

PCO 1Box umožňuje pripojiť všetky bežne používané elektronické zabezpečovacie signalizácie (EZS) a bude rozumieť všetkým bežným prenosovým formátom.

Pre prenos udalostí je možné využiť  štandardné komunikačné trasy alebo použiť niektorý z našich podporovaných komunikátorov.

monitorovanie EZS

Komunikátory REGGAE

REGGAE komunikátor

Pre spoľahlivé pripojenie EZS môžete využiť naše univerzálne komunikátory REGGAE, ktoré zaistia bezpečný prenos všetkých udalostí na PCO.

Komunikátory REGGAE prijímajú kompletné dáta z ústrední EZS a naviac obsahujú aj plne konfigurovateľné vstupy a výstupy.

Ďalšie pripojiteľné technológie

Cez Technologické centrum NAM môžete vďaka rôznym prijímačom zapojiť tieto technológie.