Spolupracujte s ostatnými bezpečnostnými agentúrami

Vďaka 1Box connect dokážete rozšíriť svoju pôsobnosť pre zásahy a stráženie objektov.

V špeciálnom webovom portáli nájdete bezpečnostné agentúry, ktoré spolupracujú s ostatnými agentúrami.

Vďaka PCO 1Box môžete elektronicky zdieľať informácie o poplachu alebo priebehu zásahu na objekte.

Riešte zásahy aj na území, kde nemáte zásahové vozidlá.

1Box connect

Priebeh akcie

schéma 1Box connect SK

Webový portál 1Box connect

1box connect