Zabezpečte objekty kamerovým systémom s videoanalýzou AIBOX

AIBOX je zariadenie založené na umelej inteligencii. Detekuje všetky udalosti, ktoré spĺňajú kritéria pre poplach, a posiela ich na PCO 1Box.

Môžete ho pripojiť k už existujúcim inštaláciám a urobiť tak z obyčajných kamier inteligentné detektory pohybu.

Zaistite presnejšiu detekciu objektov a poplachových udalostí. Obmedzte chyby obsluhy.

AIBOX dokáže s vysokou spoľahlivosťou rozpoznať v obraze objekty a rozdeliť ich na jednotlivé triedy: osoba, vozidlo, bicykel atď. Umožňuje jednoduché vytváranie detekčných zón. Na každú zónu je možné nastaviť vlastné pravidlá.

AIBOX je schopný analyzovať a rozpoznať:

– obsadenie
– postávanie
– zastavenie
– vstup/výstup
– prekročenie línie
a mnoho ďalšieho vďaka nadstavbovým funkciám.

Čo môžete strážiť

Hlavné výhody AIBOX

Presná a rýchla detekcia

Žiadna kalibrácia

Vysoká odolnosť proti poruchám

Kompatibilné s ONVIF & RTSP

Prepojenie s PCO 1Box

Pri detekcii výstražnej udalosti AIBOX okamžite odosiela poplach na PCO 1Box. Dispečer je upozornený na poplachovú udalosť v NET-G, kde vidí špecifikáciu typu detekovaného objektu (napr. osoba) a vzniknuté udalosti (napr. vstup do zakázanej oblasti).

Stlačením jedného tlačidla sa dostáva do špeciálneho webového prehliadača. Tu má k dispozícii videosekvenciu zloženú z 12 fotografií vytvorených pred, behom a po poplachu spolu s vyznačením objektu a príčinou detekcie. Môže tak  veľmi rýchlo overiť príčinu poplachu a ďalej situáciu adekvátne riešiť.

Pozrite sa, ako vyzerá prepojenie s PCO 1Box.

Stiahnite si